INDRAGÅRDENS KENNEL

 

Indragårdens G-Kull

2010-04-09

                                               dixie_09

Indragårdens Dixie - Vassruggens Loke Jojkkapojken.

 

SE VCH Indragårdens Gira

gira_head

 

 

 

HD B ED ua

Funktionsbeskriven o mentalbeskriven

svensk viltspårchampion

Tävlar Bruks spår uppflyttad till Hkl.

uppflyttad till lkl 2

Spindeldiagram Funktionsbeskrivning >>

Spindeldiagram Mentalbeskrivning >>

 

   

Indragårdens Gry

gry_head

HD A  ED ua

Funktionsbeskriven o mentalbeskriven

Används på praktiskt jakt

Indragårdens Ginzo

ginzo_head

HD A  ED ua

Funktionsbeskriven o mentalbeskriven

Uppflyttad till lkl 3

Uppflyttad till lkl spår

 

LP1,LP2- Indragårdens Gusten

gusten_head

HD B ED ua

Funktionsbeskriven o mentalbeskriven

godkänd anlagsprov viltspår

3 x 1 pris lydnadklass 1 o 2 o 3= LPI,LPII, LPIII

Tävlar elitlydnad

Indragårdens Garcon

garcon_head

HD A AD ua

Funktionsbeskriven o mentalbeskriven

Godkänt kvalificeringsprov i jakt.

2:a pris Nkl B-prov jakt

Indragårdens Gizmo

gizmo_head

HD B ED ua

Funktionsbeskriven o mentalbeskriven

 

 

 

Spindeldiagram funktionskontroll >>>

Spindeldiagram mentalbeskrivning >>>

Tillbaka

 

 

 

 

 

 

 

Fotoalbum

gry_head
gizmo_head
gira_head
ginzo_head
garcon_head
gusten_head